* Lớp Vỡ Lòng Giáo Trình (2018-2019) *
Pre-K Syllabus

Giáo Viên Chính (Main Teacher):
cô Trinh Châu: 
PreK@vscso.org

Giáo Viên Giúp (Helpers):
TBD

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/08/2018
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/15/2018
HW#1: 29 Chữ Cái Tiếng Việt
Và Cách Phát Âm
Tuần 3
09/22/2018
HW#2: Chữ A
Tuần 4
09/29/2018
HW#3: Chữ E e
Tuần 5
10/06/2018
HW#4: Chữ O o
Tuần 6
10/13/2018
HW#5: Chữ I i
Tuần 7
10/20/2018
HW#6: Chữ U u
Tuần 8
10/27/2018
HW#7: Em ráp vần: c + a = ba
Tuần 9
11/03/2018
HW#8: Em ráp vần: c + a = ca
Tuần 10
11/10/2018
HW#9:  Chữ D d
Tuần 11
11/17/2018

HW#10:  Chữ G g

HW#10:  Chữ H h

Tuần 12
11/24/2018
* Thanksgiving. No School. * Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học
Tuần 13
12/01/2018

Bài Ôn Kỳ I #1

Bài Ôn Kỳ I #2

Tuần 14
12/08/2018
Tuần 15
12/15/2018
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/22/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 17
12/29/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 18
01/05/2019
HW#11: K k (ca)
Tuần 19
01/12/2019
HW#12: Chữ L l
Tuần 20
01/19/2019
HW#13: Chữ M m
Tuần 21
01/26/2019
HW#14: Chữ N n
Tuần 22
02/02/2019
* Lunar New Year. No School. * Nghỉ học
Tuần 23
02/09/2019
Tết @ Lac Hong / New Year @ School
Tuần 24
02/16/2019
HW#15: Chữ P p
Tuần 25
02/23/2019
HW#16: Chữ Q q
Tuần 26
03/02/2019
HW#17: Chữ R r
Tuần 27
03/09/2019
HW#18: Chữ S s
Tuần 28
03/16/2019
HW#19: Chữ T t
Tuần 29
03/23/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 30
03/30/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 31
04/06/2019
HW#20: Chữ V v
Tuần 32
04/13/2019
HW#21: Chữ X x
Tuần 33
04/20/2019
Bài Ôn Kỳ II
Tuần 34
04/27/2019
Same as above.
Tuần 35
05/04/2019
Tuần 36
05/11/2019
Tuần 37
05/18/2019
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

* Contents within this page shall focus only on Vietnamese Language lessons to better students in classroom. Thank you! *

Close Menu