C O N T E N T

P I C T U R E S
W E L C O M E
 

GHI DANH HỌC SINH

NIÊN HỌC 2014-2015

 

Để tiện việc sắp xếp các lớp học, trường Việt Ngữ Lạc Hồng sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh cho niên khóa
2014-2015 vào Thứ Bảy ngày 19 tháng Tư đến Thứ Bảy ngày 17 tháng Năm.

·         Trường Việt Ngữ Lạc Hồng nhận học sinh từ 5 đến 18 tuổi. 

·         Học phí cho niên khóa 2014-2015 là $175 mỗi học sinh. Nếu đăng kư trước ngày 18th tháng 5, học phí sẽ được gim $25 cho mỗi học sinh.  

·         Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh trở lại vào ngày Thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014 (ngày khai giảng) tại PCC Rock Creek, Building #3 với lệ phí là $175.  

·         Riêng học sinh ở các lớp Vỡ Ḷng và Mẫu Giáo xin vui ḷng đóng thêm $35 lệ phí cho các sinh hoạt học tập, học cụ và thức ăn giải lao cho các em.

·         Học sinh mới, lớp 1 trở lên, sẽ phải lấy một bài kiểm tra xếp lớp trước ngày khai giảng, Thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014.

·         Ngoài việc học tiếng Việt, học sinh Lạc Hồng cũng có thể tham gia những lớp ngoại khóa (từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, sau giờ học tiếng Việt) như Lego Robotics, Múa Lân, hoặc Đội MúaChỗ có hạn, xin vui lòng nộp đơn sớm.

·         TIN MỚI: Trường sẽ mở thêm một hội Hoạt Họa để học sinh có cơ hội họp mặt trao đổi ư kiến và gởi tranh vẽ đi dự thi tại các cơ sở ở Portland & Beaverton.

Đơn đăng kư học có thể download tại đây, hay có thể đến nhận đơn tại trường PCC Rock Creek Building #3 từ ngày 19 tháng 4, 2014 đến ngày 17 tháng 5, 2014. 

 

 

 

 Báo Xuân Giáp Ngọ 2014

 

 

 

 

Kính gởi Quư Phụ Huynh,

Được sự thống nhất của Ban Điều Hành, Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  niên học 2013-2014 xin thông báo đến Quư Phụ Huynh và các em học sinh:

*Trường khai giảng vào Thứ Bảy 7 tháng 9 năm 2013 tại PCC Rock Creek, building #2:  địa chỉ 17705 NW Springville Rd. Portland, OR 97229 (xin vui lòng dùng parking C).

*Giờ học bắt đầu từ 1:30 PM đến 4:00PM (Phụ Huynh đón con em sau 4:15 PM sẽ phải trả cho PCC $15.00; lệ phí này không tính cho học sinh tham gia những sinh hoạt sau giờ học tiếng Việt).

*Những lớp sinh hoạt sau giờ học bắt đầu từ  4:00 PM đến 5:00PM. Vui lòng liên lạc Cô Tracy Trân Lê hoặc Cô Christine Hằng Đổng về các hoạt động này.

*Kính mời Quý Phụ Huynh cùng vào lớp học của các em học sinh từ 1:30PM đến 2:00PM ngày khai giảng để cùng con em  gặp gỡ Thầy Cô.  Trong dịp này quư thầy cô sẽ nói về nội quy trường và lớp học, cũng như chương tŕnh học trong năm.  Mọi ý kiến xây dựng của Phụ Huynh sẽ góp phần kết  chặt mối dây liên lạc giữa gia đình và nhà trường.

* Từ 2:00 PM đến 3:00PM, kính mời tất cả Phụ Huynh đến pḥng # 128 để dự phiên họp đầu năm. Sự có mặt của quư vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhà trường và cho Hội Phụ Huynh trong năm học mới.

*Trường hợp khẩn cấp vui lòng gọi Chi Jones tại 503-997-2260.  Phụ Huynh có thể tìm hiểu thêm chi tiết từ website của trường: www.LacHongSchool.com

 

Trân trọng,

Chủ Tịch Hội VSCSO, Ông Chi Jones
Cô Hiệu Trưởng, Tracy Lê

 

                       

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng
     sẽ khai giảng vào
ngày
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 9, 2013

 

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng tiếp nhận học sinh từ 5 đến 18 tuổi cho niên khóa 2013-2014. Các lớp học sẽ được giảng dạy từ 1:30PM đến 4:00PM, vào ngày thứ bảy, tại:  Portland Community College, Rock Creek building #2, 17705 NW Springville Rd, Portland, OR 97229.

·    

Học phí ghi danh trọn năm là $175. Riêng học phí ghi danh cho học sinh cấp Vỡ Ḷng và cấp Mẫu Giáo, xin đóng thêm $35 cho lê phí sinh hoạt học tập và học cụ cho các em. Vào ngày khai giảng (thứ Bảy 09/07/2013), để tiện việc sắp xếp, quư phụ huynh nào chưa ghi danh xin đến trường từ 12:30PM-1:30PM để hoàn tất thủ tục ghi danh.

 

Học sinh Trường Lạc Hồng, sau giờ học việt ngữ, cũng có thể tham gia những lớp ngoại khoá như Lego Robotics, Múa Lân, hoặc múa truyền thống. 
 
G H I    D A N H

Student Registration
Download the 2014-2015 enrollment form by clicking here

P I C T U R E S

Copyright © 2013 VSCSO. All Rights Reserved.