C O N T E N T

P I C T U R E S
W E L C O M E
 

TIN TỨC VỀ NGÀY BẾ GIẢNG

Vì hội trường của trường PCC Rock Creek có lớp học ngày 16 tháng 5, nên chương trình Bế Giảng cho niên học 2014-2015, ngày 16 tháng 5, sẽ bắt đầu vào lúc 12:00PM tại PCC Building 3.

 
GHI DANH HỌC SINH - NIÊN HỌC 2015-2016

Để tiện việc sắp xếp các lớp học, trường Việt Ngữ Lạc Hồng sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh cho niên khóa 2015-2016 vào Thứ Bảy ngày 19 tháng Tư đến Thứ Bảy ngày 16 tháng Năm.

  • Trường Việt Ngữ Lạc Hồng nhận học sinh từ 5 đến 18 tuổi.
  • Học phí cho niên khóa 2015-2016 là $200/học sinh. Học phí sẽ được giảm $25/học sinh nếu đăng ký trước ngày 16th tháng 5. Riêng học sinh ở các lớp Vỡ Lòng và Mẫu Giáo xin vui lòng đóng thêm $20 lệ phí (mỗi học sinh) cho các sinh hoạt học tập và học cụ cho các em.
  • Chúng tôi không nhận đơn sau ngày 16th tháng 5 và sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh trở lại vào ngày Khai Giảng, Thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2015 tại PCC Rock Creek, Building #3 với lệ phí mới là $200/học sinh.
  • Học sinh mới:
    • Xin gặp Ban Điều Hành để lấy đơn hoặc download ở đây.
    • Học sinh mới lớp 1 trở lên sẽ phải lấy một bài kiểm tra xếp lớp trước ngày khai giảng, Thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2015.

***YÊU CẦU PHỤ HUYNH ĐỪNG ĐEM HOẶC GỬI ĐƠN & LỆ PHÍ ĐẾN TRUNG TÂM KUMON OF ALOHA. ***
 
G H I    D A N H

Student Registration
Download the 2015-2016 enrollment form by clicking here

P I C T U R E S

Copyright © 2013 VSCSO. All Rights Reserved.