C O N T E N T

P I C T U R E S
W E L C O M E
 

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng
     sẽ khai giảng vào
ngày
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, 2015

 

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng tiếp nhận học sinh từ 5 đến 18 tuổi cho niên khóa 2015-2016. Các lớp học sẽ được giảng dạy từ 1:30PM đến 4:00PM, vào ngày thứ bảy, tại:  Portland Community College, Rock Creek building #2, 17705 NW Springville Rd, Portland, OR 97229.

·    Học phí ghi danh trọn năm là $200. Riêng học phí ghi danh cho học sinh cấp Vỡ Lòng và cấp Mẫu Giáo, xin đóng thêm $35 cho lê phí sinh hoạt học tập và học cụ cho các em. Vào ngày khai giảng (thứ Bảy 09/12/2015), để tiện việc sắp xếp, quý phụ huynh nào chưa ghi danh xin đến trường từ 12:00PM-1:30PM để hoàn tất thủ tục ghi danh.

·    Học sinh Trường Lạc Hồng, sau giờ học việt ngữ, cũng có thể tham gia những lớp ngoại khoá như Lego Robotics, Múa Lân, hoặc múa truyền thống. 
 
G H I    D A N H

Student Registration
Download the 2015-2016 enrollment form by clicking here

P I C T U R E S

Copyright © 2015 VSCSO. All Rights Reserved.