SCHOOL HIGHLIGHTS

Thân gửi quý thầy cô,

Như đã trình bày trong cuộc họp tháng 9, để khuyến khích và động viên các em hs chăm chỉ học, ban sinh hoạt trường VN Lạc Hồng sẽ đem lại những ngày trao đổi tiền LH với những món đồ nho nhỏ. 

Với mục đích giúp các em học hỏi thêm bài học trong cuộc sống và giá trị đồng tiền cũng như biết cách chi tiêu hoặc dành dụm. Mong rằng quý thầy cô cổ động cho chương trình sinh hoạt này.

Sau đây là schedule cho shopping days:

11/10, 12/8, 1/26, 3/2 và 4/27.

UPCOMING EVENTS

11/24/2018 – Thanksgiving / No school

12/15/2018 – Thi Học Kỳ I / Semester I Exam

12/22/2018 – Winter Break / No School

12/29/2018 – Winter Break / No School

02/02/2019 – Tết / Lunar New Year / No School

02/09/2019 – Tết @ Lac Hong / New Year @ School 

Lac Hong Reward Exchange:
Dec 8, Jan 26, Mar 2 and Apr 27

Close Menu