SCHOOL HIGHLIGHTS

Please note: 

 
Kính gởi tất cả,
Vì tình hình vi khuẩn COVID-19 chuyển biến phức tạp và để bảo đảm sự an toàn của các em học sinh và tất cả nhân viên của trường Lạc Hồng, Ban Điều Hành của trường quyết định cho nghỉ học 4 tuần, từ Thứ Bảy ngày 14 tháng 3 tới ngày 11 tháng tư năm 2020.
 
Thay mặt Ban Điều Hành,

Hiệu Trưởng Chung Cầu.

 
Hi all,
Due to the rapid evolving of COVID-19 public health threat, and to ensure the safety of all Lạc Hồng students and volunteers, the school administration decides to cancel the school for the next 4 weeks from Saturday 3/14/2020 to 4/11/2020.
 

Cau Chung, Principal

 

UPCOMING EVENTS

Mar 14, 2020 – School Closed – No School 

Mar 21 & 28, 2020 – Spring Break – No School

Apr 4, 2020 – School Closed – No School

Apr 11, 2020 – School Closed – No School

Lac Hong Store Open Schedule

Jan 11, Feb 29, May 2

Close Menu