SCHOOL HIGHLIGHTS

Để các em học sinh có những kỷ niệm đẹp với Tết Trung thu, trường Lạc Hồng sẽ tổ chức một buổi lễ hội nhỏ cho các em được vui chơi với lồng đèn, thưởng thức các loại bánh Trung Thu và sinh hoạt với nhau. Xin mời phụ huynh và toàn thể nhân viên trường cùng tham dự vào 2:00-2:45 chiều ngày 30 tháng 9 trong Building 2 – common area.

* Xin lưu ý: vì có buổi lễ này, các lớp sẽ không có giờ ra chơi. Phụ huynh có thể đón các em như thường lệ vào 2:50 chiều. (Ngoại trừ các học sinh có sinh hoạt cuối giờ)

In celebration of Mid-Autumn Festival, Tet Trung Thu, our school will hold a small celebration with lanterns, moon cakes and activities on Sept. 30 at 2:00-2:45 PM in Building 2 common area. We would like to extend the invitation to parents and staff. *Note: due to this activity, we will not hold a regular recess. School will end at regular time, 2:50 PM. (Except for students with after school activities)

UPCOMING EVENTS

Trung Thu 09/30/2023 2:00pm

Close Menu