* Lớp Một Giáo Trình (2018-2019) *
Level 1 - Syllabus

Giáo Viên Chính (Main Teacher):
Cô Phương Nguyễn: Grade1@vscso.org

Introduction Letter: Thư giới thiệu
Supplies List: Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/08/2018
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction Làm quen, ôn bài
Introduction, review lessons
Tuần 2
09/15/2018
 ôn chữ caí và các dấu trong tiếng Việt
Tuần 3
09/22/2018
 Vần a
Tuần 4
09/29/2018
 Vần e
Tuần 5
10/06/2018
 Vần ê
Tuần 6
10/13/2018
 Vần i, y
Tuần 7
10/20/2018
 Vần o
Tuần 8
10/27/2018
 Vần ô
Tuần 9
11/03/2018
 Vần ơ
Tuần 10
11/10/2018
 Vần u
Tuần 11
11/17/2018
 Vần ư
Tuần 12
11/24/2018
* Thanksgiving. No School. * Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học
Tuần 13
12/01/2018
 ôn thi học kỳ
Tuần 14
12/08/2018
 ôn thi học kỳ
Tuần 15
12/15/2018
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/22/2018
* Winter Break. No school. *
*Nghỉ Mùa Đông
Nghỉ học
Tuần 17
12/29/2018
* Winter Break. No school. *
*Nghỉ Mùa Đông
Nghỉ học
Tuần 18
01/05/2019
 Vần ăn
Tuần 19
01/12/2019
 Vần ân
Tuần 20
01/19/2019
 Vần c, k
Tuần 21
01/26/2019
 Vần g, gh and Vần ng, ngh
Tuần 22
02/02/2019
* Lunar New Year. No School. * Nghỉ học
Tuần 23
02/09/2019
Tết @ Lac Hong / New Year @ School
Tuần 24
02/16/2019
Tuần 25
02/23/2019
 Vần gi, th
Tuần 26
03/02/2019
 Vần nh, tr
Tuần 27
03/09/2019
 Vần ch, kh
Tuần 28
03/16/2019
 Vần ph, qu
Tuần 29
03/23/2019
* Spring Break. No school *
*Nghỉ Mùa Xuân
Nghỉ học
Tuần 30
03/30/2019
* Spring Break. No school *
*Nghỉ Mùa Xuân
Nghỉ học
Tuần 31
04/06/2019
 đàm thoại
Tuần 32
04/13/2019
 ngày và tháng
Tuần 33
04/20/2019
 màu sắc và hình dạng
Tuần 34
04/27/2019
 ôn thi học kỳ
Tuần 35
05/04/2019
 *Thi Học Kỳ II
Tuần 36
05/11/2019
 *Thi Học Kỳ II & Year End Class Party!
Tuần 37
05/18/2019
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony
Have a wonderful Summer!
😎

* Contents within this page shall focus only on Vietnamese Language lessons to better students in classroom. Thank you! *

Close Menu