* Lớp Hai Giáo Trình (2018-2019) *
Level 2 Syllabus

Giáo Viên Chính (Main Teacher):
thầy Trung Nguyen: 
Grade2@vscso.org

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/08/2018
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/15/2018
Bài 1: Học ôn
Tuần 3
09/22/2018
Bài 2: Học ôn
Bài kiểm #1
Tuần 4
09/29/2018
Bài 3: Dấu
Bài kiểm #2
HW #3: Nguyên âm A, Ă, Â
Tuần 5
10/06/2018
Bài 4: Nguyên âm A, Ă, Â
Bài kiểm #3
HW #4: Nguyên âm A, Ă, Â
Tuần 6
10/13/2018
Bài 5: Nguyên âm E, Ê, I
Bài kiểm #4
HW #5: Nguyên âm E, Ê, I
Tuần 7
10/20/2018
Bài 6: Nguyên âm O, Ô, Ơ
Bài kiểm #5
HW #6: Nguyên âm O, Ô, Ơ
Tuần 8
10/27/2018
Bài 7: Nguyên âm U, Ư, Y
Bài kiểm #6
HW #7: Nguyên âm U, Ư, Y
Tuần 9
11/03/2018
Bài 8: Quan hệ gia đình HW #8: Quan hệ gia đình
Tuần 10
11/10/2018
Bài 9: Phụ âm Th
Bài kiểm #7
HW #9: Phụ âm Th
Tuần 11
11/17/2018
Bài 10: Phụ âm G, Gh
Bài kiểm #8
HW #10: Phụ âm G, Gh
Tuần 12
11/24/2018
* Thanksgiving. No School. * Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học
Tuần 13
12/01/2018
Ôn thi học kỳ I
Bài kiểm #9
Tuần 14
12/08/2018
Ôn thi học kỳ I
Class Party
Tuần 15
12/15/2018
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/22/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 17
12/29/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 18
01/05/2019
Bài 11: Phụ âm
No quiz
HW #11: Phụ âm
Tuần 19
01/12/2019
Bài 12: Phụ âm Kh
Bài kiểm #10
HW #12: Phụ âm Kh
Tuần 20
01/19/2019
Bài 13: Phụ âm Gi
Bài kiểm #11
HW #13: Phụ âm Gi
Tuần 21
01/26/2019
Bài 14: Phụ âm Gi (tiếp theo)
Bài kiểm #12
HW #14: Gi (tiếp theo)
Tuần 22
02/02/2019
Tết Nguyên Đán* Nghỉ học
Tuần 23
02/09/2019
Tết @ Lac Hong / New Year @ School
Tuần 24
02/16/2019
Bài 15: Phụ âm Ng, Ngh
Bài kiểm #13
HW #15: Ng, Ngh
Tuần 25
02/23/2019
Bài 16: Phụ âm Ng, Ngh (tiếp theo)
Bài kiểm #14
HW #16: Phụ âm Ng, Ngh (tiếp theo)
Tuần 26
03/02/2019
Bài 17: Phụ âm Nh
Bài kiểm #15
HW #17: Phụ âm Nh
Tuần 27
03/09/2019
Bài 18: Phụ âm Ph
Bài kiểm #16
HW #18: Phụ âm Ph
Tuần 28
03/16/2019
Bài 19: Phương tiện giao thông
Bài kiểm #17
HW #19: Phương tiện giao thông
Tuần 29
03/23/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 30
03/30/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 31
04/06/2019
Bài 20: Phụ âm Qu
Bài kiểm #18
HW #20: Phụ âm Qu
Tuần 32
04/13/2019
Bài 21: Phụ âm Ch, Tr
Bài kiểm #19
HW #21: Phụ âm Ch, Tr
Tuần 33
04/20/2019
Bài 22: Phụ âm Ch, Tr (tiếp theo)
Bài kiểm #20
Tuần 34
04/27/2019
Ôn thi học kỳ II,
Review for Final Exam
Tuần 35
05/04/2019
Thi Học Kỳ II
Final Exam
Tuần 36
05/11/2019
Liên Hoan End of the year classroom party
Tuần 37
05/18/2019
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony End of school year ceremony

* Contents within this page shall focus only on Vietnamese Language lessons to better students in classroom. Thank you! *

Close Menu