Lớp Bốn Giáo Trình (2019-2020) *
Level 4 Syllabus

Teachers:
Cô : Quế Anh Huỳnh
Cô : Châu Đỗ

Chị : Thục Nghi

email: Grade4@vscso.org

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/07/2019
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/14/2019
Bài 1: ao, eo – Homework bài 1
Tuần 3
09/21/2019
Ôn bài: ao, eo
Tuần 4
09/28/2019
Bài 2: oa, oe
Presentation: Nói về em và gia đình em
– Homework bài 2
Tuần 5
10/05/2019

Ôn bài: oa, oe

Bài 3: ua, ưa, ia.

– Homework bài 3
Tuần 6
10/12/2019
Ôn bài: ua, ưa, ia
Tuần 7
10/19/2019
Midterm I- Kiểm tra giữa học kỳ 1
Tuần 8
10/26/2019
Bài 4: au, âu, iu – Homework bài 4
Tuần 9
11/02/2019
Ôn bài: au, âu, iu
Tuần 10
11/09/2019
Bài 5: êu, ưu – Homework bài 5
Tuần 11
11/16/2019
Bài 6: ay, ây – Homework bài 6
Tuần 12
11/23/2019
Tập đọc Hạnh Phúc Em viết về ngày Lễ Tạ Ơn ở gia đình em.
Tuần 13
11/30/2019

  

Thanksgiving. No School. Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học

 

 

Tuần 14
12/07/2019
Ôn bài thi hoc ky I Lien Hoan
Tuần 15
12/14/2019
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/21/2019
Winter Break. No school. Nghỉ học
Tuần 17
12/28/2019
Winter Break. No school. Nghỉ học
Tuần 18
01/04/2020
Trả bài thi Học Kỳ I
Tuần 19
01/11/2020
Bài 7: uê, uy. – Homework bài 7
Tuần 20
01/18/2020
Bài 8: am, im. – Homework bài 8
Tuần 21
01/25/2020
Lunar New Year. No school / Tết Nguyên Đán – Nghỉ học.
Tuần 22
02/01/2020
Dạy học (1) tentative – Tết Cộng Đồng ???
Tuần 23
02/08/2020
Presentation – Em hãy viết 1 bài văn kể về ngày Tết Nguyên Đán ở gia đình em. Write an essay about the Tet holiday in your family.
Tuần 24
02/15/2020
(Continue) Presentation
Tuần 25
02/22/2020
Bài 9: um, em, om – Homework bài 9
Tuần 26
02/29/2020
Ôn bài: um, em, om
Tuần 27
03/07/2020
Bài 10: âm, ăm. – Homework bài 10
Tuần 28
03/14/2020
Ôn bài: âm, ăm.
Tuần 29
03/21/2020
Spring Break. No school. Nghỉ học
Tuần 30
03/28/2020
Spring Break. No school. Nghỉ học
Tuần 31
04/04/2020
Bài 11: êm, ôm, ơm – Homework bài 11
Tuần 32
04/11/2020
Tập đọc Tôn Trọng
Tuần 33
04/18/2020
Bài 12: ap, ep – Homework bài 12
Tuần 34
04/25/2020
– Ôn Thi Hoc Kỳ II bài 7-12
Tuần 35
05/02/2020
Thi Học Kỳ II / Semester II Exam
Tuần 36
05/09/2020
– Đàm thoại: Em nói về công lao của cha, mẹ em. Trả bài thi Học Kỳ 2 . Liên Hoan
Tuần 37
05/16/2020
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

 

Close Menu