Lớp Bốn Giáo Trình (2018-2019) *
Level 4 Syllabus

Teachers:
Cô : Quế Anh Huỳnh
Cô : Châu Đỗ

Chị : Thục Nghi

email: Grade4@vscso.org

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/08/2018
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/15/2018
Bài 1: ao, eo
Homework bài 1- phần 1
9_15_2018
Nộp: sách cẩm nang nội quy trường, lớp có chữ ký của phụ huynh.
Turn in Student handbook that has student’s parent signature.
Tuần 3
09/22/2018
– Ôn bài: ao, eo.
– Homework bài 1- phần 2
– Đàm thoại: Em nói về em hoặc gia đình em. Em hãy viết 1 đoạn văn giới thiệu về em hoặc gia đình em.
Write a paragraph introducing yourself and/or family.
9_22_2018
Nộp bài làm ở nhà: bài 1.
Homework 1 due.
Tuần 4
09/29/2018
Bài 2: oa, oe
– Quiz bài 1
– Homework bài 2.
– Đàm thoại: Em nói về Tết Trung Thu.
– Em hãy viết 1 đoạn văn nói về Tết Trung Thu ở trường Lạc Hồng.
Write a paragraph about the Mid-Autumn Festival at Lac Hong School.
9_29_18
Tuần 5
10/06/2018
– Ôn bài: oa, oe
– Quiz bài 2
– Luyện Dịch . Translation Practice.
10_6_18
Nộp bài làm ở nhà: bài 2.
Homework 2 due.
Tuần 6
10/13/2018
Bài 3: ua, ưa, ia.
-Homework bài 3.-Em hãy viết 1 đoạn văn nói về trái cây mà em yêu thích.Write a paragraph about your favorite fruits.
10_13_2018
Tuần 7
10/20/2018
– Ôn bài: ua, ưa, ia
– Quiz bài 3.
– Luyện Dịch . Translation Practice
10_20_18
Nộp bài làm ở nhà: bài 3.
Homework 3 due.
Tuần 8
10/27/2018
– Đàm thoại: Em nói về Lễ Halloween.
– Doc bai Su Tu va Chuot Nhat
10_27_18
Tuần 9
11/03/2018
Bài 4: au, âu, iu
– Homework bài 4.
11_3_2018
Nộp bài làm ở nhà: Homework reading respond for Su Tu va Chuot Nhat due.
Tuần 10
11/10/2018
Bài 5: êu, ưu.
– Homework bài 5.
– Đàm thoại: Em nói về Lễ Tạ ơn
11_10_2018
Nộp bài làm ở nhà: bài 4.
Homework bài 4 due.
Tuần 11
11/17/2018
Bài 5: êu, ưu.
– Homework Tap doc
11_17_18
Nộp bài làm ở nhà: bài 5.
Homework 5 due.
Tuần 12
11/24/2018
* Thanksgiving. No School. * Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học
Tuần 13
12/01/2018
Ôn thi Học Kỳ I
Em noi ve ngay Lễ Tạ Ơn
Học ôn bài 1-5,
Thi Học Kỳ I tuần sau.
Tuần 14
12/08/2018
Thi Học Kỳ I Semester I Exam
Tuần 15
12/15/2018
Tra bai thi Học Kỳ I . Lien Hoan
Viet bai ke chuyen nhung ngay nghi le
Tuần 16
12/22/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 17
12/29/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 18
01/05/2019
– Bài 6: ay, ây
– Homework bài 6: trang 62-72
– Presentation
Noi ve nhung ngay nghi le
Tuần 19
01/12/2019
Bài 7: uê, uy.
– Homework bài 7
Nộp bài làm ở nhà: bài 6.
Homework bài 6 due.
Tuần 20
01/19/2019
Bài 8: am, im.
– Homework bài 8
Nộp bài làm ở nhà: bài 7.
Homework bài 7 due.
Tuần 21
01/26/2019
Quiz bài 6, 7 và 8
Tìm hiểu về ngày Tết Việt Nam
– Em hãy viết 1 bài văn kể về ngày Tết Nguyên Đán hàng năm ở gia đình em. Write an essay about the Tet holiday in your family.
Nộp bài làm ở nhà: bài 8.
Homework bài 8 due.
Tuần 22
02/02/2019
– Tết Nguyên Đán – Nghỉ học
Tuần 23
02/09/2019
Tết @ trường Lạc Hồng- Văn Nghệ Mừng Xuân và phát thưởng HKI
Tuần 24
02/16/2019
– Presentation Project
Em nói về Tết Nguyên Đán
Nộp bài viết, tranh vẽ về ngày Tết
Tuần 25
02/23/2019
– Presentation Project
– Tập đọc Hạnh phúc
Nộp bài viết, tranh vẽ về ngày Tết
Tuần 26
03/02/2019
– Bài 9: um, em, om
– Homework bài 9
Homework reading respond
Tuần 27
03/09/2019
Bài 10: âm, ăm.
– Homework bài 10
Nộp bài làm ở nhà: bài 9.
Homework bài 9 due.
Reading respond
Tuần 28
03/16/2019
Quiz bài 9 va 10
– Đàm thoại: Em nói về mùa xuân
Nộp bài làm ở nhà: bài 10.
Homework bài 10 due.
Tuần 29
03/23/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 30
03/30/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 31
04/06/2019
Presentation Em nói về mùa xuân
– Bài 11: êm, ôm, ơm
– Homework bài 11. tap doc Ton Trong
Nộp bài làm ở nhà: nop bai viet về mùa xuân
Tuần 32
04/13/2019
– Bài 12: ap, ep
– Homework bài 12
Nộp bài làm ở nhà: bài 11.
Homework 11 due.
Tuần 33
04/20/2019
– Ôn bài 1-6.
– Homework: Tập đọc về Mẹ
Nộp bài làm ở nhà: bài 12.
Homework 12 due.
Tuần 34
04/27/2019
Ôn Thi Kỳ II bài 7-12
– Đàm thoại: Em nói về công lao của cha, mẹ em.
Học ôn bài 1 -12, thi hoc ky 2 tuần sau
Tuần 35
05/04/2019
Thi Học Kỳ II Semester II Exam
Tuần 36
05/11/2019
Tra bai thi Học Kỳ 2 . Lien Hoan
Tuần 37
05/18/2019
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony End Year Ceremony

Notes:
Please follow the schedule / syllabus. Any changes, teacher will notify students’ parents by email.
– Homework is due the following week after it was handed out.

* Contents within this page shall focus only on Vietnamese Language lessons to better students in classroom. Thank you! *

Close Menu