* Lớp Năm Giáo Trình (2019-2020) *
Level 5 Syllabus

Giáo Viên Chính (Main Teacher): Grade5@vscso.org
cô Thi Curbow
cô Thu Hà Chung

 

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Grading guides:  Cách chấm điểm
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/07/2019
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/14/2019
Tuần 3
09/21/2019
Tuần 4
09/28/2019
Tuần 5
10/05/2019
Tuần 6
10/12/2019
Tuần 7
10/19/2019
Tuần 8
10/26/2019
Tuần 9
11/02/2019
Tuần 10
11/09/2019
Tuần 11
11/16/2019
Tuần 12
11/23/2019
Tuần 13
11/30/2019

  

(NS) Thanksgiving. No School.

 

Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học

Tuần 14
12/07/2019
Tuần 15
12/14/2019
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/21/2019
(NS) Winter Break. No school. Nghỉ học
Tuần 17
12/28/2019
(NS) Winter Break. No school. Nghỉ học
Tuần 18
01/04/2020
Tuần 19
01/11/2020
Tuần 20
01/18/2020
Tuần 21
01/25/2020
Tuần 22
02/01/2020
Tuần 23
02/08/2020
Tuần 24
02/15/2020
Tuần 25
02/22/2020
Tuần 26
02/29/2020
Tuần 27
03/07/2020
Tuần 28
03/14/2020
Tuần 29
03/21/2020
(NS) Spring Break. No school Nghỉ học
Tuần 30
03/28/2020
(NS) Spring Break. No school Nghỉ học
Tuần 31
04/04/2020
Tuần 32
04/11/2020
Tuần 33
04/18/2020
Tuần 34
04/25/2020
Tuần 35
05/02/2020
Thi Học Kỳ II / Semester II Exam
Tuần 36
05/09/2020
Final Exam Result and Year End Summary/Celebration End of the year classroom party
Tuần 37
05/16/2020
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

 

Close Menu