* Lớp Sáu Giáo Trình (2018-2019) *
Level 6 Syllabus

Giáo Viên Chính (Main Teacher):
Cô <điền vào>: 
Grade6@vscso.org

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/08/2018
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/15/2018
Tuần 3
09/22/2018
Tuần 4
09/29/2018
Tuần 5
10/06/2018
Tuần 6
10/13/2018
Tuần 7
10/20/2018
Tuần 8
10/27/2018
Tuần 9
11/03/2018
Tuần 10
11/10/2018
Tuần 11
11/17/2018
Tuần 12
11/24/2018
* Thanksgiving. No School. * Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học
Tuần 13
12/01/2018
Tuần 14
12/08/2018
Tuần 15
12/15/2018
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/22/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 17
12/29/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 18
01/05/2019
Tuần 19
01/12/2019
Tuần 20
01/19/2019
Tuần 21
01/26/2019
Tuần 22
02/02/2019
Tuần 23
02/09/2019
* Lunar New Year. No School. * Nghỉ học
Tuần 24
02/16/2019
Tuần 25
02/23/2019
Tuần 26
03/02/2019
Tuần 27
03/09/2019
Tuần 28
03/16/2019
Tuần 29
03/23/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 30
03/30/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 31
04/06/2019
Tuần 32
04/13/2019
Tuần 33
04/20/2019
Tuần 34
04/27/2019
Tuần 35
05/04/2019
Tuần 36
05/11/2019
Tuần 37
05/18/2019
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

* Contents within this page shall focus only on Vietnamese Language lessons to better students in classroom. Thank you! *

Close Menu