* Lớp Bảy & Việt Văn Giáo Trình (2018-2019) *
Level 7 Syllabus

Giáo Viên Chính (Main Teacher): Grade7@vscso.org
Thầy Chung, Cầu

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Grading guides:  Cách chấm điểm
Supplies List:  Đồ dùng học tập
Class Book: Sách Lớp 7

 

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/08/2018
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/15/2018
Ôn Bài Lịch Sử
Tuần 3
09/22/2018
Bài 1: Tết Trung Thu
Tuần 4
09/29/2018
Ôn Bài Lịch Sử
Tuần 5
10/06/2018
Bài 3: Trần Thái Tông
Tuần 6
10/13/2018
Bài 4: Trần Thủ Độ
Tuần 7
10/20/2018
Bài 5: Trần Hưng Đạo
Tuần 8
10/27/2018
Bài 6: Trần Quốc Toản
Tuần 9
11/03/2018
Bài 7: Phạm Ngũ Lão
Tuần 10
11/10/2018
Bài 8: Trần Bình Trọng
Tuần 11
11/17/2018
Bài 9: Hội Nghị Bình Than
Tuần 12
11/24/2018
* Thanksgiving. No School. * Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học
Tuần 13
12/01/2018
Bài 10: Hội Nghị Diên Hồng
Tuần 14
12/08/2018
Học Ôn Thi
Tuần 15
12/15/2018
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/22/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 17
12/29/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 18
01/05/2019
Bài 11: Trận Bạch Đằng
Tuần 19
01/12/2019
Bài 12: Hồ Quý Ly
Tuần 20
01/19/2019
Bài đọc thêm
Tuần 21
01/26/2019
Bài 13: Lê Lợi
Tuần 22
02/02/2019
Bài 2: Tết Nguyên Đán
Tuần 23
02/09/2019
* Lunar New Year. No School. * Nghỉ học
Tuần 24
02/16/2019
Tuần 25
02/23/2019
Bài 14: Lê Lai
Tuần 26
03/02/2019
Bài 15: Nguyễn Trãi
Tuần 27
03/09/2019
Bài 16: Trịnh Nguyễn Phân Tranh
Tuần 28
03/16/2019
Bài Đọc Thêm
Tuần 29
03/23/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 30
03/30/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 31
04/06/2019
Bài 17: Nguyễn Huệ
Tuần 32
04/13/2019
Bài 18: Nguyễn Ánh
Tuần 33
04/20/2019
Bài 19: Tục Lệ Hỏi Cưới
Tuần 34
04/27/2019
Bài 20: Tục Lệ Tết
Tuần 35
05/04/2019
Học Ôn Thi
Tuần 36
05/11/2019
Thi Học Kỳ II – Semester II Exam
Tuần 37
05/18/2019
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

* Contents within this page shall focus only on Vietnamese Language lessons to better students in classroom. Thank you! *

Close Menu