Feb 16th, 2019

Tet Celebration @ Lac Hong.

https://youtu.be/L8XUnbjSTT4

Nov 3rd, 2018

Thân gửi quý thầy cô,

Như đã trình bày trong cuộc họp tháng 9, để khuyến khích và động viên các em hs chăm chỉ học, ban sinh hoạt trường VN Lạc Hồng sẽ đem lại những ngày trao đổi tiền LH với những món đồ nho nhỏ.

Với mục đích giúp các em học hỏi thêm bài học trong cuộc sống và giá trị đồng tiền cũng như biết cách chi tiêu hoặc dành dụm. Mong rằng quý thầy cô cổ động cho chương trình sinh hoạt này.

Sau đây là schedule cho shopping days:

11/10, 12/8, 1/26, 3/2 và 4/27.


Oct 27th, 2018

Happy Halloween


Sept 8th, 2018

School starts this Saturday Sept 8th, 2018!!!  Registration begin at 12:30pm and 1st Class at 1:30pm in PCC Rock Creek Building 2.

Close Menu