Sept 30, 2023

Để các em học sinh có những kỷ niệm đẹp với Tết Trung thu, trường Lạc Hồng sẽ tổ chức một buổi lễ hội nhỏ cho các em được vui chơi với lồng đèn, thưởng thức các loại bánh Trung Thu và sinh hoạt với nhau. Xin mời phụ huynh và toàn thể nhân viên trường cùng tham dự vào 2:00-2:45 chiều ngày 30 tháng 9 trong Building 2 – common area.

Close Menu